mies kävelee meressä

Päihderiippuvuus ja läheiset

Keitä ovat päihderiippuvaisten ihmisten läheiset?

Päihderiippuvaisten läheiset hakeutuvat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten vastaanotolle usein joko omien uupumukseen liittyvien fyysisten tai psyykkisten oireidensa vuoksi tai hakeakseen apua riippuvaiselle. Kohtaamisessa on tärkeää, että ammattilaiset kysyvät päihteidenkäytöstä lähisuhteissa sekä läheisen omasta voinnista.

Päihderiippuvaisen läheinen voi olla kuka tahansa, jota toisen ihmisen haitallinen päihteiden käyttö koskettaa. Läheisiä on kaikissa ikäluokissa. Läheinen voi olla vanhempi, lapsi, puoliso, isovanhempi, aikuinen lapsi, ystävä, naapuri tai työkaveri.

Suomessa on arviolta 2 miljoonaa päihteitä ongelmallisesti käyttävien ihmisten läheistä. Arvio perustuu tutkimukseen, jonka mukaan päihderiippuvaisen ympärillä on noin viisi läheistä, joita haitallinen päihteidenkäyttö koskettaa. THL:n mukaan Suomessa on 31 100 – 44 300 amfetamiinia ja opioideja ongelmallisesti käyttävää henkilöä sekä 400 000 alkoholin ongelmakäyttäjää. Tällä laskutavalla voimme arvioida ongelman koskettavan noin joka kolmatta suomalaista.

Läheisen ongelmat jäävät herkästi piiloon

Päihderiippuvaisten läheisiä voi olla vaikea tunnistaa, kun he tulevat vastaanotolle hakemaan apua. Läheinen ei välttämättä itsekään tunnista tilannettaan ja sitä, miten paljon toisen ihmisen päihderiippuvuus vaikuttaa myös läheisen omaan arkeen ja voimavaroihin.

Hankalaan elämäntilanteeseen voi myös tottua, sillä päihderiippuvuus saattaa kehittyä pitkän ajan kuluessa. Esimerkiksi alkoholi- ja kannabisriippuvuus ja niihin liittyvät ongelmat hiipivät arkeen vähitellen. Alkoholiriippuvuuden syntyminen voi viedä yli kymmenen vuotta. Tämä tarkoittaa, että usein myös läheinen altistuu tilanteelle pitkäaikaisesti, ja kuormittava elämäntilanne voi kestää jopa kymmeniä vuosia.

Lue lisää päihderiippuuvuudesta.

Alkoholin vaikutuksista ikäihmisiin voit lukea Ikääntyneiden päihdetyö -sivustolta.

Läheinen ei välttämättä hahmota, millaisia ongelmia päihderiippuvuudesta seuraa. Yleensä läheinen tuntee kuitenkin kuormitusta ja pohtii, elävätkö muut samalla tavalla tai onko omassa tilanteessa jotain hälyttävää. Erityisesti laillisten päihteiden, kuten alkoholin kohdalla, on vaikea tunnistaa, milloin käyttö on muuttunut runsaasta ongelmalliseksi. Näin voi olla myös reseptilääkkeiden kohdalla.

Päihderiippuvainen on myös kyvykäs esittämään päteviltä vaikuttavia syitä päihteiden käytölleen, ainakin aluksi. Moni päihderiippuvainen myös todistelee käyttönsä olevan normaalia siksi, että on edelleen työelämässä.

Joidenkin ihmisten lähipiirissä runsas päihteidenkäyttö tavanomaista, vaikka ihminen ei itse juuri käyttäisi päihteitä. Silloin raja runsaan käytön ja riippuvuuden välillä voi olla epäselvä. Parisuhteessa toisen osapuolen ongelmallinen päihteidenkäyttö altistaa molemmat päihderiippuvuudelle.

”Läheiset tarvitsevat tukea myös silloin, kun lähdetään hakemaan päihteidenkäyttäjälle apua. Läheisiä ei saisi tuomita, vaan kaikki ihmiset tulisi kohdata tasa-arvoisesti. Toivoisin, että läheiset huomioitaisiin myös päihteidenkäyttäjän hoitosuunnitelmaa laadittaessa.”

Ota päihteidenkäyttö puheeksi

Usein läheinen alkaa etsiä tietoa päihderiippuvuudesta, kun tilanne on jo kriisiytynyt, ja ongelmat alkavat vakavasti haitata läheisen arkea ja jaksamista. Tässä vaiheessa läheinen saattaa myös hakeutua terveyspalvelujen piiriin esimerkiksi unettomuuden, ahdistuneisuuden, masennuksen tai somaattisten stressioireiden, kuten vatsakipujen tai päänsärkyjen takia.

Harvat läheiset ottavat kuormittavan elämäntilanteensa puheeksi hakiessaan apua terveydenhuoltopalveluista. Sen vuoksi ammattilaisen on hyvä tiedustella, onko lähisuhteissa ongelmallista päihteidenkäyttöä.

Hyvin usein läheinen ryhtyy ensin etsimään apua ja tukea päihderiippuvaiselle. Myös näissä tilanteissa ammattilaisen olisi hyvä kysyä läheisen omasta voinnista.

Lue lisää päihteidenkäytön puheeksiotosta.

Päihderiippuvuus on koko perheen sairaus

Päihderiippuvuus koskettaa eri läheisryhmiä eri tavoin. Esimerkiksi vanhempiin kohdistuu erilaisia odotuksia kuin puolisoihin. Vanhempien odotetaan pitävän huolta lapsestaan ja olevan häneen tiiviisti yhteydessä vaikeissakin tilanteissa, kun taas puolisoita kehotetaan herkästi eroamaan päihderiippuvuuden takia.

Päihderiippuvuutta sanotaan koko perheen sairaudeksi, ja sen tiedetään vaikuttavan kaikkien perheenjäsenten hyvinvointiin. Päihderiippuvuus koskettaa myös monia muita riippuvaisen lähellä olevia ihmisiä, kuten sukulaisia ja ystäviä.

 

Lisää aiheesta:
Ólafsdóttir, Jóna (2020): Addiction within families: The impact of substance use disorder on the family system. Väitöskirja. Lapin yliopisto.

Lähteet:
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/huumeet
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/juomiskulttuuri
Hussaarts, Pauline, Hendrik G. Roozen, Robert J. Meyers, Ben J.M. van de Wetering & Barbara S. McCrady (2011). Problem Areas Reported by Substance Abusing Individuals and Their Concerned Significant Others. The American journal on addictions 21(1). Praeger, 38–46.