Kivipinoja rannalla

Hyvinvoinnin vahvistaminen

Jokainen päihderiippuvaisen ihmisen läheinen kokee ajoittain tai jatkuvasti huolta ja kuormitusta. Pitkäkestoinen huoli vähentää hyvinvointia: ihmisen maailmakuva synkkenee, olo tuntuu uupuneelta, väsyttää ja mieli on iloton. Kun elää keskellä kuormittavaa tilannetta, on omasta hyvinvoinnista huolehtiminen erityisen tärkeää.

On tavallista, että ihminen sysää sivuun omia tarpeitaan huolehtiessaan itselleen tärkeän henkilön hyvinvoinnista ja avunsaannista. Näin käy usein myös silloin, kun itselle tärkeällä ihmisellä on päihderiippuvuus. Päihderiippuvuuteen liittyy sairauden kieltäminen, mikä asettaa läheiset kuormittavaan tilanteeseen, jossa he yrittävät saada sairastuneen ymmärtämään oma tilanteensa ja ottamaan apua vastaan. Moni läheinen kokee velvollisuudekseen hoitaa sairastunutta ihmistä ja huolehtia samalla muista ympärillä olevista.

Jatkuva omien tarpeiden ohittaminen ja muista huolehtiminen lisää uupumusta ja huonovointisuutta. Muiden auttaminen ja omien tarpeiden ohittaminen voivat kestää vuosia, jopa vuosikymmeniä. Ei siis ole ihme, että moni päihderiippuvaisen ihmisen läheinen uupuu ja sairastuu itsekin.

Kuuntele omia tarpeitasi

Jokaisella on oikeus voida hyvin, riippumatta ympärillä olevasta tilanteesta. Hyvinvointi tarkoittaa esimerkiksi terveyttä, turvallisuutta ja itselle mielekästä elämää. Vaikka omasta hyvinvoinnista huolehtiminen voi tuntua toissijaiselta, on se erityisen merkityksellistä silloin kun ympärillä kuormitusta, huolta ja sairautta. Omasta hyvinvoinnista ja tarpeista huolehtiminen ehkäisee uupumista ja lisää voimavaroja. Yksi keskeinen tapa itsestä huolehtimiseen on keskusteluavun piiriin hakeutuminen, josta löydät lisää tietoa täältä.

Omaa jaksamista ja mielenterveyttä voi vahvistaa keskittymällä itselle merkityksellisiin asioihin ja harrastuksiin. Omien tarpeiden kuuntelu on keskeinen keino itsestä huolehtimiseen. Se kuitenkin vaatii opettelua ja omien tarpeiden äärellä pysähtymistä. Miltä kaipaisin nyt? Mitä tarvitsisin nyt?

Jokaisella on oikeus hyvinvointiin ja lepoon itsensä vuoksi. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen auttaa kuitenkin jaksamaan läheisenä, mikä on hyödyllistä myös päihderiippuvaisen ihmisen kannalta. Jos omasta itsestä huolehtiminen itseisarvona on vielä liian vaikeaa, on itsestä huolehtiminen tärkeää myös auttajan roolissa.

On tärkeää muistaa, että omasta hyvinvoinnista huolehtiminen vaatii rajojen asettamista itsen ja muiden välille. Jos läheinen auttaa ympärillään olevia ihmisiä rajattomasti, ei silloin jää tilaa omien tarpeiden kuuntelulle ja toteuttamiselle.

Omaa hyvinvointia voi pohtia seuraavien kysymysten avulla:

  • Mikä sinulle on elämässä tärkeää? Mitkä kaikki asiat ovat sinulle merkityksellisiä läheisen ihmissuhteesi lisäksi? Omat arvot voivat toimia ikään kuin suuntaviittoina kohti oikeita valintoja.
  • Miten arkeesi löytyisi lisää lepoa? Voisitko karsia arjestasi jotain, jotta levolle löytyisi enemmän aikaa? Keneltä ja mihin voisit pyytää apua? Voitko jakaa jonkun kanssa vastuuta, kenen?
  • Mitkä asiat auttavat juuri sinua keskittymään hetkeksi muuhun kuin elämäsi haasteisiin? Jollain se voi olla television katselu, liikunta, lukeminen tai tietoisuustaitoharjoitukset. Onko kaikella tekemisellä oltava jokin hyötyarvo? Voisitko tehdä asioita ilman, että niistä on kenellekään hyötyä?
  • Mikä on tuottanut sinulle aiemmin hyvää mieltä? Harrastus, ystävät, hyvä ruoka, metsässä käveleminen? Lisää arkeesi ja elämääsi asioita, joista olet ennen saanut voimaa.
  • Miten voisit lisätä yhteyden kokemusta? Yhteys muihin ihmisiin lisää hyvinvointia. Olisi tärkeää, että jokaisella olisi joku ihminen, jolle voi olla kokonainen kaikkine tunteineen ja kokemuksineen. Moni päihderiippuvaisen ihmisen läheinen löytää tällaisen yhteyden esimerkiksi tutustumalla muihin vertaisiin ja käymällä vertaistukiryhmissä. Kenenkään ei kuulu, eikä tarvitse pärjätä yksin. Tukea on saatavilla.

Keinoja oman hyvinvoinnin tukemiseen

Tietoisuustaidot rauhoittavat

Tietoisuustaitojen harjoittelu voi auttaa rauhoittumaan ja keskittymään tähän hetkeen. Vaikka tietoisuustaitoharjoituksista ja meditaatiosta puhutaan paljon, ne eivät hyödytä kaikkia, eivätkä korvaa ammatillista apua tai terapiaa.

Luotettava ja turvallinen lähde erilaisille tietoisuustaitoharjoituksille on oivamieli.fi.

Apua omahoito-ohjelmasta ahdistukseen ja masennukseen

Päihderiippuvaisen ihmisen läheisellä on riski sairastua esimerkiksi masennukseen tai ahdistuneisuushäiriöön. Jos tunnistat itsessäsi masennuksen tai ahdistuneisuuden oireita, voit hyödyntää Mielenterveystalon omahoito-ohjelmia. Omahoito-ohjelman hyödyntäminen ei vaadi diagnoosia mielenterveyden häiriöstä.

Ahdistuksen omahoito Mielenterveystalossa

Masennuksen omahoito Mielenterveystalossa

Moni on kokenut hyötyvänsä omahoito-oppaiden kautta tehtävistä harjoituksista. Ne eivät kuitenkaan korvaa ammatillista apua.

Itseapuopas huumeita käyttävien nuorten läheisille

Itseapuopas on tehty huumeita käyttävän nuoren läheisille. Oppaasta voi olla hyötyä myös silloin,  kun muulla läheisellä on haitallista päihteiden käyttöä. Läheinen voi olla kuka tahansa, johon nuoren päihteiden käyttö vaikuttaa.

Toim. Tiina Haajanen, Anu Kivistö, Outi Partti, Sanna Tanskanen
Sininauhaliitto ja Irti Huumeista ry, 2021

Lue Itseapuopasta täällä