laituri auringonlaskussa

Läheisen hyvinvointi

Tärkeän ihmisen päihderiippuvuus voi vaikuttaa läheisen hyvinvointiin monin tavoin. On tavallista kokea kuormitusta, huolta ja uupumusta päihderiippuvaisen ihmisen rinnalla.

”Jatkuva huoli on joka päivä läsnä. Päihdesairaus on koko perheen sairaus: se imee mukanaan kaikkien voimavarat.”

Päihderiippuvaisten ihmisten läheiset voivat kärsiä myös masennuksesta, ahdistuksesta ja stressistä. Kielteiset tunteet, kuten viha, pelko, huoli, häpeä ja toivottomuus kulkevat mukana läheisen arjessa. Voit lukea lisää päihderiippuvaisten ihmisten läheisten läpikäymistä tunteista täältä.

Päihderiippuvuus vaikuttaa ihmissuhteeseen ja vuorovaikutukseen. Päihteidenkäyttö tuo suhteeseen epäluottamusta, kun käyttäjän lupauksiin ei voi enää luottaa. Läheinen ihmissuhde ei enää tarjoakaan suojaa, ja suhteeseen liittyvät ikävät kokemukset ja häpeä heikentävät läheisen toimintakykyä. Suhteen tasavertaisuus katoaa, ja läheinen alkaa huolehtia ja hoivata riippuvaista.

”Olen jatkuvasti väsynyt murehtiessani poikani huumeidenkäyttöä. Onko tämä normaalia?”

Kun itselle tärkeä ihminen käyttää runsaasti päihteitä, se vaikuttaa väistämättä omaan mielialaan ja terveydentilaan. Ongelmallinen päihteidenkäyttö laskee käyttäjän läheisten hyvinvointia ja heikentää heidän terveyttään.

Päihteiden ongelmakäytön voi ajatella vaikuttavan läheisiin samalla tavalla kuin tärkeän ihmisen vakava somaattinen sairaus. Se aiheuttaa unettomuutta, uupumusta, lihaskipuja, vatsavaivoja, päänsärkyä sekä vaikeuksia jaksaa niin työssä kuin arjessa.

Ongelmallisesti päihteitä käyttävän ihmisen lisäksi sinulla voi olla ympärilläsi muita ihmisiä, jotka tarvitsevat hänen huolenpitoasi: lapsia, iäkkäitä vanhempia tai sairasteleva puoliso. Normaalit arjen huolet eivät häviä, vaikka päihteitä käyttävän henkilön tukeminen viekin paljon voimavaroja ja aikaa.

”Miksi lapsestani on tullut itsekeskeinen ja uhkaava?”

Ongelmallinen päihteidenkäyttö vaikuttaa ihmisen persoonaan ja käytökseen. Päihdesairauden myötä ihminen voi muuttua itsekeskeiseksi. Itsekeskeisyys saattaa johtaa manipuloivaan käytökseen, joka näkyy esimerkiksi muiden ihmisten henkilökohtaisten rajojen ylittämisenä. Päihteiden värittämissä suhteissa saattaa olla myös väkivaltaa, jolloin läheisen fyysinen turvallisuus on uhattuna.

Toisinaan päihdemaailma voi tunkeutua läheisen elämään. Silloin voi olla tarpeellista tukeutua esimerkiksi poliisiin tai lakimieheen.

”Rahani ovat jatkuvasti lopussa”

Runsas päihteiden käyttö tuo mukanaan myös taloudellisia huolia. Halu auttaa itselleen tärkeää ihmistä on inhimillistä, ja siksi läheiset saattavat tukea päihteitä ongelmallisesti käyttävää henkilöä taloudellisesti. Tuki voi olla arjessa auttamista, tai päihteitä käyttävän henkilön velkojen maksua.

Päihderiippuvaisesta ihmisestä huolehtiminen saattaa viedä runsaasti aikaa. Joskus huolehtiminen voi vaatia poissaoloa töistä ja vaikuttaa työmahdollisuuksiin sekä palkkakehitykseen.

Päihderiippuvaiselle ihmiselle annettu rahallinen tuki ja aika voivat olla pois muulta perheeltä. On tavallista, että päihderiippuvaisen ihmisen läheiset joutuvat luopumaan monista itselleen tärkeistä asioista päihteitä käyttävän henkilön vuoksi.

”Puolisoni on alkoholisti. Onko minulla enää oikeutta iloita elämästä?”

Kun runsas päihteidenkäyttö ravisuttaa perheen arkea, yrittää moni läheinen ylläpitää perheen sisäistä tasapainoa parhaaksi kokemillaan tavoilla. Osa keinoista voi osoittautua hyödyllisiksi, mutta toisinaan selviytymiseen käytetyt keinot vain siirtävät ongelmaa eteenpäin.

Haitallisia keinoja säilyttää perheen tasapaino voivat olla avustaminen päihteen saamisessa, kuten alkoholin ostamisessa, tai jatkuvat auttamisyritykset, kuten käyttäjän velkojen maksaminen tai päihteidenkäytön kontrolloiminen.

Läheisenä voit saada tukea ja työkaluja tilanteen ymmärtämiseen tutustumalla siihen, mitä päihderiippuvuus on. Kun ymmärrät päihderiippuvuutta ja haitallista päihteidenkäyttöä sairautena, sinun on todennäköisesti helpompi tehdä omaa hyvinvointiasi tukevia valintoja.

Päihteitä ongelmallisesti käyttävän ihmisen läheisenä voit tukea omaa jaksamistasi tekemällä itsellesi tärkeitä asioita. Läheisen on huolehdittava omista tarpeistaan ja siitä, ettei hän luovu kaikista itselle hyvää oloa tuottavista asioista päihteitä käyttävän ihmisen vuoksi. Omien tarpeiden kuuntelu vaatii usein rajojen asettamista itsen ja päihteitä käyttävän ihmisen välillä.

Hyvää oloa voivat tuoda luonto, ulkona käveleminen, muut harrastukset tai vaikka rentoutuminen erilaisten harjoitusten avulla. Iloa elämässä voivat ylläpitää myös ystävät, lemmikit tai kiva työ.

”Mieheni juo ja arki tuntuu kaatuvan päälle. Mistä saisin apua?”

Lähipiirissä tapahtuva haitallinen päihteidenkäyttö aiheuttaa suuren kuormituksen. Moni läheinen ei kuitenkaan välttämättä havaitse omaa kuormitustaan, vaan keskittyy puskemaan arjessa tasaisesti eteenpäin.

Vaikka tunnistaisitkin avuntarpeesi päihderiippuvaisen ihmisen läheisenä, voi avun hakeminen tuntua silti hankalalta. Monelle on epäselvää, mistä apua voisi hakea.

Avun hakeminen ja sen saaminen on kuitenkin tärkeää paitsi oman hyvinvoinnin vuoksi, myös arjen ylläpitämisen ja esimerkiksi lapsista huolehtimisen kannalta. Päihteitä ongelmallisesti käyttävän henkilön läheiset tarvitsevatkin juuri heille suunnattuja apu- ja tukitoimia.

”Suuri apu ovat myös ystävät ja ymmärtäväiset läheiset. Itseäni ovat auttaneet parhaiten kumppani ja läheiset ystävät, sekä vertaistukiryhmä, joka on tarkoitettu päihteidenkäyttäjien läheisille.”

Helpotusta omaan tilanteeseen voi hakea vertaistukiryhmistä, jossa pääsee vapaasti vaihtamaan ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Joskus kuitenkin tarvitaan ammattilaisen apua.

Tutustu apua tarjoaviin tahoihin täällä.

 

Lähteet
Jurvansuu, Sari & Heli Ringbom (2020). Mielenterveys- ja päihdeomaisten saama sosiaalinen tuki ja sen yhteydet mielen hyvinvointiin. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2020 A-klinikkasäätiö, Helsinki.
Ólafsdóttir, Jóna (2020): Addiction within families: The impact of substance use disorder on the family system. Väitöskirja. Lapin yliopisto.