kaisloja meren rannalla

Mistä apua?

Olemme koonneet läheisten avuksi listan väylistä, joiden kautta tukea voi hakea. Lisäksi tarjoamme tietoa tuen hakemiseen. Listan tukea tarjoavista tahoista ja auttavista puhelimista löydät tämän sivun lopusta.

Päihderiippuvaisten läheisille tarjotut palvelut vaihtelevat kunnittain. Tämän vuoksi ohjeemme ovat suuntaa antavia, mutta niiden avulla voi etsiä itselle sopia palveluita omasta kunnasta.

Kun päihderiippuvaisen läheinen on tunnistanut tarvitsevansa tukea, voi olla epäselvää, mistä tukea voi lähteä hakemaan. Läheiset kuvaavat usein, että tukea on kyllä saatavissa, mutta se on niin hajallaan, että tuen löytäminen on vaikeaa ja vaatii paljon omaa aktiivisuutta.

Läheisille suunnatut palvelut

Hyvinvointialueen tarjoamat palvelut

Hyvinvointialueilla on lakisääteinen velvollisuus tarjota tukea päihderiippuvaisten lisäksi heidän läheisilleen. Läheiset voivatkin hakea tukea kunnan peruspalveluista: Terveysaseman kautta voi hakeutua psykiatrille, psykologille tai keskustelemaan psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa.  Äitiys- tai lastenneuvolapalveluista on mahdollista päästä keskustelemaan neuvolapsykologin tai perheneuvolan työntekijöiden kanssa. Kunnan mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat myös päihderiippuvaisten läheisiä varten.

Kaikki palvelut, joista voi hakea tukea elämän kriiseihin, ovat niitä palveluita, joihin voivat hakeutua myös päihderiippuvaisten läheiset.

Päihderiippuvaisten läheiset voivat ottaa yhteyttä  kunnan kriisikeskukseen tai kriisipuhelimeen. Jos läheisen arjessa on väkivaltaa tai väkivallan uhkaa, on mahdollista hakea akuutisti apua turvakodista. Turvakodissa on henkilökuntaa paikalla ympäri vuorokauden ja se on tarkoitettu kaiken ikäisille naisille, miehille ja lapsille.

Osassa kuntia lastensuojelu tarjoaa koko perheelle tukea tai terapiaa, jos esimerkiksi perheen lapsi on sairastunut päihderiippuvuuteen. Joidenkin kuntien päihdepoliklinikat antavat myös päihderiippuvaisten läheisille keskustelutukea.

Joidenkin kuntien terveysasemilla työskentelee läheistyön kokemusasiantuntijoita, jotka pitävät omaa vastaanottoa.

Yksityiset palveluntarjoajat ja Kelan tuki

Osa Hyvinvointialueista ostaa päihdepalvelunsa A-klinikoilta, josta myös läheisellä on mahdollisuus saada tukea. Työterveyshuollon kautta on mahdollisuus saada tukea työterveyslääkäriltä, työterveyshoitajalta, työpsykologilta tai työpsykiatrilta. Kelan tukemaa kuntouttavaa psykoterapiaa on mahdollista hakea psykiatrin lähetteellä terveysaseman, mielenterveyspalvelujen tai työterveyshuollon kautta.

Seurakuntien ja järjestöjen tarjoama tuki

Joissakin kunnissa seurakunnat järjestävät vertaistukiryhmiä päihderiippuvaisten läheisille. Seurakunnalta on myös mahdollista saada yksilöllistä keskusteluapua, esimerkiksi diakoniatyöstä. Useilla paikkakunnilla toimii myös eri järjestöjen pitämiä vertaistukiryhmiä. Tällaisia järjestöjä ovat esimerkiksi Sininauhaliitto, Irti Huumeista ry, Kondis ry, Tukikohta ry, Al-Anon tai AAL. Monet näistä toimijoista järjestävät myös vertaisryhmiä verkossa.

Katso lista tukea tarjoavista tahoista

Monet järjestöt tarjoavat läheisille suunnattuja neuvontapalveluita, kuten auttavia puhelimia tai -chatteja. Pitkäaikaisempaa tukea voi hakea vertaistukiryhmistä.

Sininauhaliitto

Katso tarkemmat tiedot Ryhmät-sivulta.

Irti Huumeista ry

https://irtihuumeista.fi/

https://irtihuumeista.fi/laheisille/laheisryhmat/

Kondis ry

https://www.kondis.net/

https://www.kondis.net/vertaistukiryhmat-laheisille/

Al-anon alkoholistien läheisille

https://www.al-anon.fi/

AAL, Alkoholistien aikuiset lapset

https://www.aal.fi/korona-ajan-verkkokokoukset/

Nar-Anon: vertaistukea addiktien läheisille

https://www.nar-anon.fi/

Lasinen lapsuus -vertaistukiryhmiä verkossa

https://lasinenlapsuus.fi/tukea/vertaistukiryhmat

Tukikohta ry:n läheisten tuki ja neuvontapalvelut

https://tukikohta.org/palvelut/laheisten-tuki-ja-neuvontapalvelut/

Päihdelinkin neuvontapalvelu

https://paihdelinkki.fi/fi/neuvonta

Päihdelinkin verkossa toimivat vertaistukipalstat

Vilpola: https://paihdelinkki.fi/keskustelu/viewforum.php?f=86

Kotikanava: https://paihdelinkki.fi/keskustelu/viewforum.php?f=2

Peluurin puhelinpäivystykset ja chat peliriippuvaisten läheisille

https://www.peluuri.fi/hae-apua/apua-ammattilaiselta

Suomen turvakodit

https://www.nollalinja.fi/turvakoti/turvakotien-yhteystiedot/

Varsinais-Suomen Sininauhan läheisten tukitoiminta

http://vs-sininauha.fi/laheisten-tukiryhma/

Nuorten Ystävät ry / Verto, Oulu

https://www.nuortenystavat.fi/verto

Mieli ry

Kriisipuhelin 24/7: https://mieli.fi/tukea-ja-apua/

Sekasin-chat: https://sekasin247.fi/

Tukinet: https://tukinet.net/

Kriisivastaanotto: https://mieli.fi/tukea-ja-apua/keskusteluapua-kriisivastaanotoilla/ 

Ammatillisesti ohjatut vertaisryhmät: https://mieli.fi/tukea-ja-apua/ryhmat/