Aurinko pilkottaa pilvien välistä myrskyn jälkeen

Menetys ja suru

Päihde-erityisestä surusta voidaan puhua silloin, kun menehtyneen läheisen elämään on liittynyt päihdesairaus tai haitallista päihteiden käyttöä. Myös menehtyminen on saattanut liittyen päihteisiin tai päihdesairauteen.

Tärkeän ihmisen poismeno on suuri suru. Kun ihmisen elämään on liittynyt päihdesairaus, voivat läheiset tuntea erityistä surua. Suru saattaa liittyä sairauden varjostaman elämän mielekkyyteen, toteutumattomiin tulevaisuuden suunnitelmiin ja siihen, että päihdesairaus on vaikuttanut yhdessäoloon.

”Isäni virallinen kuolinsyy ei ollut alkoholismi, mutta alkoholi vaikutti välillisesti hänen kuolemaansa. Osallistuin isäni kuoleman jälkeen Lasinen lapsuus -verkkoryhmään, josta sain ymmärrystä ja pystyin antamaan isälleni anteeksi.”

Kaikki tunteet ovat sallittuja

Kun päihteillä on ollut suuri rooli menehtyneen ihmisen elämässä, voi kuolemasta puhuminen tuntua läheisille vaikealta. On tavallista, että läheisen tunteet myllertävät: surun rinnalla läheinen voi tuntea helpotustakin, mikä puolestaan saattaa aiheuttaa syyllisyyden tunteita. Kaikki tunteet ovat kuitenkin sallittuja ja tavallisia.

Tunteiden myllerrys ja pelko menetyksen mitätöinnistä voivat saada läheisen vaikenemaan ja kantamaan menetystään yksin. Jos läheisen päihdesairaudesta on vaiettu, on ymmärrettävästi kuolemastakin vaikea puhua.

Jokainen elämä on arvokas ja menetys suuri riippumatta siitä, onko ihmisen elämään liittynyt päihteidenkäyttöä vai ei. Oma läheinen oli paljon muutakin kuin päihdesairas.

”Isän uurnan mukaan kirjoitin kirjeen, jossa kerroin hänelle kaikki ne asiat, jotka olisin halunnut sanoa hänen vielä eläessään. Elämäni olisi ollut helpompaa ilman isäni alkoholin käytöstä seurannutta sairautta, joka sairastutti myös hänen läheisensä.”

Tunteiden kohtaaminen

Vaikka pelko läheisen kuolemasta on saattanut olla läsnä elämässä jo pitkään, kuolema tulee aina yllätyksenä. On tavallista pohtia, tekikö itse riittävästi tai sanoiko jotain väärin. Syyllisyyteen liittyvät pohdinnat valtaavat helposti surevan mielen. Näiden pohdintojen kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan tukeutua läheisiin tai hakeutua sururyhmään. Itsemyötätuntoinen ja armollinen suhtautuminen helpottaa myös syyllisyyden tunteiden kanssa.

Syyllisyyttä voi aiheuttaa myös helpotus, joka seuraa, kun pitkäkestoinen huoli ja stressi ovat loppu. Helpotuksesta ei tarvitse tuntea syyllisyyttä. Se on tunne muiden joukossa, eikä vähennä rakkautta menehtynyttä kohtaan.

Tunteiden kohtaaminen menetyksen jälkeen voi tuntua vaikealta. Päihteisiin liittyvän menetyksen kohdannut ihminen voikin pyrkiä torjumaan tai kieltämään tunteensa. Tunteiden nimeäminen, tunnistaminen ja lopulta niiden hyväksyminen auttavat kuitenkin selviämään niiden aiheuttamasta myllerryksestä. Jokainen kokee menetyksen omalla tavallaan, eikä surua voi kiirehtiä.

Jaa surun taakka muiden kanssa

Usein yhdessä sureminen, ja sen mukana tuleva muiden tarjoama myötätunto ja kannattelu, auttavat jaksamaan surun keskellä. Olisikin tärkeää, että jokaisella on joku, johon vaikeassa tilanteessa voi tukeutua.

Jos lähipiiristä ei löydy henkilöä, jonka kanssa surra, on hyvä tukeutua vertaisiin tai ammattilaisiin. Esimerkiksi kriisityön toimijat ja diakonit voivat toimia ikäänkuin pelastusrenkaana, johon tarttua silloin kun suru ja toivottomuus hyökyvät päälle.

Rakkaan ihmisen menehtyminen muuttaa aina elämää. Kun taustalla on pitkäkestoinen kuormitus ja päivittäinen huoli läheisen päihteiden käytöstä, voi elämä tuntua tyhjältä ja merkityksettömältä. Silloin on tärkeää, ettei jää yksin, vaan hakee itselleen apua. Omasta mielenterveydestä ja jaksamisesta huolehtiminen on rakkauden teko ennen kaikkea itseään, mutta myös menehtynyttä läheistä kohtaan.

Sisältö julkaistu osittain Käpy-lehden artikkelissa 2020.

Tietoa ja kirjallisuutta päihde-erityisestä surusta

Tietoa päihde-erityisestä surusta, sekä surevaa auttavista tahoista ja sururyhmistä: www.vaiettumenetys.fi

Päihdekuolema ja vaiettu suru -kirja
Toim. Katariina Hänninen, Marja-Liisa Laapio, Eeva Nurminen ja Virpi Liirus-Mäkelä
Sininauhaliiton päihdesensitiivinen surutyö
2017
Kirjaa pääset lukemaan verkkoversiona täällä. Voit myös tilata kirjan itsellesi Sininauhaliiton sivuilta.