Palaset-mallin uudet ulottuvuudet: Verkkokurssi ja omahoito-ohjelma

1.3.2024

Palasista eteenpäin -hankkeessa kehitetty työmalli jatkaa elämäänsä yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyinä verkkototeutuksina.

Tukea läheisille, työkalu ammattilaisille

Kun nuori alkaa käyttää huumeita, läheiset kohtaavat haastavan tilanteen. Tukea voi olla vaikea löytää akuutissa tilanteessa. Läheinen kokee itsensä usein keinottomaksi ja huoli nuoren tulevaisuudesta on suuri. Palaset-malli kehitettiin työkaluksi ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään huumeita käyttävien nuorten läheisiä.

Sininauhaliiton ja Irti huumeista ry:n yhteistyönä Palasista eteenpäin -hankkeessa vuosina 2019–2022 kehitetty työmalli auttaa ammattilaista tarjoamaan läheisille lyhytkestoista, mutta kokonaisvaltaista tukea, jossa keskiössä on asiakkaan kohtaaminen ja ratkaisukeskeisyys. Hankkeen aikaisilla kyselyillä selvitettiin läheisten kokemuksia ja toiveita heille tarjottavasta tuesta. Asiakkaan kuuntelu, tilanteen kartoittaminen hyvinvointimittarilla ja selviytymiskeinojen tarkastelu ovat työmallin eteenpäin vieviä ja toivoa herättäviä elementtejä. Hankkeen loppuvaiheessa koulutettiin ammattilaisia käyttämään Palaset-mallia työssään.

Koulutuksista verkkokurssiksi

Palaset-mallin koulutukset ovat jatkuneet näihin päiviin ja kysyntää niille on edelleen. Idea Palaset-verkkokurssista syntyi paineesta vastata kysyntään hankkeen päättymisen jälkeenkin. Yhteistyökumppaniksi saatiin Diakonia-ammattikorkeakoulu ja kohderyhmä laajentui sote- ja kasvatusalan opiskelijoihin.

Verkkokurssin sisältö rakennettiin muokkaamalla olemassa olevaa hankkeen aikana luotua mittavaa materiaalia, jonka keskeisimmät elementit ovat olleet Ohjaajan opas ja Itseapuopas huumeita käyttävän nuoren läheiselle. Verkkokurssille tuotettiin myös uutta sisältöä, jotta sille saatiin tavoiteltu kolmen opintopisteen laajuus. Toisiinsa limittyvien oppaiden sisältöjä järjesteltiin ja muotoiltiin uudelleen sujuvan opiskelukokemuksen mahdollistamiseksi. Kurssille tuotettiin uudet osiot Työntekijän hyvinvointi ja Päihderiippuvuus ilmiönä. Lisäksi yleisiä ohjeita perhe- ja ryhmätapaamisiin täydennettiin, koska verkkokurssille tulee osallistumaan myös opiskelijoita, joille nämä teemat ovat vielä vieraita. Läsnä olevan kouluttajan tilalle tuotettiin luentovideot.

Oppimista opintojaksolla tuetaan erilaisilla sisällöillä ja sitä testataan testeillä ja tehtävillä. Kaikki oppimateriaali löytyy Diakin digitaalisesta oppimisympäristöstä Diaklesta. Muutama sote-alan ammattilainen pyydettiin testaamaan verkkokurssia viimeistelyvaiheessa. Näiltä testikäyttäjiltä saatua palautetta ja ideoita hyödynnettiin kurssin kehittämisessä.

Palasista eteenpäin – Onko palapeli viimein valmis?

”Palaset luistelee eteenpäin”, todettiin somepäivityksessämme vuoden alussa. Sanailu liittyi koviin pakkasiin ja talvilajikeleihin, mutta Palaset-malli on tosiaan jälleen hyvässä liu’ussa eteenpäin.

Verkkokurssille on tämän tekstin kirjoitushetkellä ilmoittautunut jo n. 100 opiskelijaa. Palasten tarina siis jatkuu ja huumeita käyttävän nuoren läheisille toivottavasti löytyy jatkossakin Palaset-mallin mukaista tukea, verkkokurssin käyneiden ammattilaisten toteuttamana.

Toisena uutuutena voi tässä vaiheessa jo mainita Palaset-mallin pohjalta tehdyn läheisten omahoito-ohjelman, joka julkaistaan Mielenterveystalossa huhtikuun 2024 aikana. Siitä kerrotaan lisää lähempänä.

Saattaa siis hyvin olla, että tämän palapelin viimeiset puuttuvat palat löytävät paikalleen tämän kevään aikana.

Verkkokurssin julkaisutilaisuus pidettiin 5.3.24. Verkkokurssille on ilmoittautunut jo yli 150 henkilöä (edit 15.3.24). Ilmoittautuminen verkkokurssille Diakin verkkosivuilla.

Lisätietoja Palaset-mallista:
Sininauhaliitto
Tiina Haajanen
tiina.haajanen@sininauha.fi

Kirjoittaja Johanna Puranen

Luitko jo nämä?

16.1.2024

Palaset-mallin verkkokurssi julkistetaan 5.3.2024

Mikä Palaset? Palaset-malli on työkalu ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään huumeita...
Miehen kädet pitelevät valkoista palavaa kynttilää avoimin kämmenin.
7.11.2023

Muistopäivän arvoinen 

Tänään 7.11. muistellaan ja kaivataan niitä ihmisiä, jotka ovat kuolleet huumeisiin tai muihin...
ihminen tarttumassa toista henkilöä kädestä kiinni
17.3.2023

Läheisten viikkoa vietetään toukokuussa. Ilmoittaudu nyt 2.5. järjestettäviin webinaareihin!

Toukokuun 5. päivänä vietetään Läheistenpäivää. Silloin muistetaan läheisiä, joiden...