Perhe (äiti, isä ja kaksi lasta) katselee merta

Perheklubi

Perheklubit ovat päihde- ja/tai peliriippuvuudesta kärsivien perheiden vertaistukiryhmiä, joissa tarjoamme tukea samassa ryhmässä sekä riippuvuuden kanssa kamppailevalle että hänen läheisilleen. 

Sininauhaliiton koordinoimana perheklubitoiminta jatkuu tieto- ja tukipiste Tiltissä Helsingissä. Ryhmä on tarkoitettu rahapelaajille ja heidän lähipiirilleen ongelmallisesta pelaamisesta aiheutuvien haittojen käsittelyyn. Lisätietoja Tiltin perheklubin omalta nettisivulta.

Helsingin lisäksi perheklubeja järjestetään myös muualla Suomessa.

Sininauhaliitto tukee perheklubin tukiohjaajia ja perheklubitoimintaa järjestämällä tukiohjaajien vertaistuellisia ja työnohjauksellisia tapaamisia kerran kuukaudessa.

Tukea päihteitä käyttävälle ja hänen läheiselleen samassa ryhmässä

Perheklubit ovat päihteiden ongelmakäytöstä tai ongelmallisesta pelaamisesta kärsivien perheiden vertaistukiryhmiä, joissa tarjoamme tukea samassa ryhmässä sekä päihteitä käyttävälle tai pelaajalle että hänen läheisilleen. Jokainen osallistuja tulee ryhmään oman itsensä takia, ei parantamaan tai muuttamaan toista.

Ryhmässä on mukana koulutettu tukiohjaaja, jonka tehtävänä on innostaa keskusteluun ja pitää mahdollisia opetusluentoja. Kokoontumiset pidetään kerran viikossa tai joka toinen viikko rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä. Jokainen tapaaminen kestää 1,5 tuntia.

Perhe on koko lähipiiri

Perhe ymmärretään perheklubitoiminnassa laajasti, siihen kuuluu koko lähipiiri. Mukaan voivat tulla esimerkiksi päihteitä käyttävän tai peliongelmasta kärsivän puoliso, lapset, vanhemmat tai ystävät. Alle kouluikäisille lapsille järjestetään klubin yhteyteen ikätasoista toimintaa. Osallistuminen ei edellytä koko perheen osallistumista tai itse päihteitä käyttävän osallistumista. Perheklubiin voi kuulua henkilöitä, jotka ovat huolissaan sekä omasta, sukulaisen, ystävänsä tai työkaverinsa päihteidenkäytöstä tai pelaamisesta.

Perheklubitoiminta Pohjoismaissa

Perheklubit (familyclub, familjeklubb) toimivat myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Toimintamalli on lähtöisin Italiasta. Yhteensä perheklubeja on lähes 40 maassa ympäri maailmaa. Norjan Siniristi tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten perheklubien kanssa.

Perheklubit Ruotsissa
Perheklubit Norjassa
Perheklubit Tanskassa

Lisätietoa Perheklubitoiminnasta

Perheklubi. Vertaistukea päihteettömään elämäntapaan (Eva Kanerva ja Tarja Hiltunen (toim.) 2020) on ensimmäinen perheklubitoimintaa Suomessa käsittelevä julkaisu. Perheklubitoimintaa esitellään tässä kirjassa klubitoiminnan periaatteiden ja käytäntöjen sekä klubilaisten kokemuspuheenvuorojen avulla. Lue lisää kirjasta ja lataa tai tilaa se! 

Kysy lisää Perheklubista:

Hanna Karmakka-Asare
asiakastyöntekijä, Perheklubien tukiohjaaja
040 358 41 98

Irene Komu
kehittäjä, läheistyö
050 574 8809
irene.komu@sininauha.fi